Miejska i Powiatowa
Biblioteka Publicznaw Nowym Dworze Mazowieckim